اطلاعات تکمیلی درباره چلوکباب لقمه ممتاز گوسفندی

چلوکباب لقمه ممتاز گوسفندی

قیمت :26,000 تومان

چلوکباب لقمه ممتاز گوسفندی

درباره غذاهای زیر بیشتر بدانید