اطلاعات تکمیلی درباره چلوکباب لقمه ممتاز گوسفندی

چلوکباب لقمه ممتاز گوسفندی

قیمت :29,000 تومان

چلوکباب لقمه ممتاز گوسفندی

درباره غذاهای زیر بیشتر بدانید