اطلاعات تکمیلی درباره چلوکباب لقمه معمولی

چلوکباب لقمه معمولی

قیمت :24,000 تومان

چلوکباب لقمه معمولی

درباره غذاهای زیر بیشتر بدانید