اطلاعات تکمیلی درباره چلوکباب کوبیده

چلوکباب کوبیده

قیمت :23,000 تومان

چلوکباب کوبیده

درباره غذاهای زیر بیشتر بدانید