اطلاعات تکمیلی درباره چلوکباب جوجه مخصوص جوان

چلوکباب جوجه مخصوص جوان

قیمت :22,000 تومان

چلوکباب جوجه مخصوص جوان

درباره غذاهای زیر بیشتر بدانید