اطلاعات تکمیلی درباره چلوکباب جوجه معمولی

چلوکباب جوجه معمولی

قیمت :17,000 تومان

چلوکباب جوجه معمولی

درباره غذاهای زیر بیشتر بدانید